Il-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-Għaqda jiftakru f'dawn l-ex kollegi li marru jiltaqgħu mall-Mulej matul is-sena 2019. Il-Mulej jagħtihom il-mistrieh ta' dejjem.


Saviour Magro li miet fl-14 ta' Lulju fl-eta' ta' 94 sena

Joseph Spiteri li miet fis-16 ta' Awwissu fl-eta' ta' 63 sena

Peter G. Farrugia li miet fit-23 ta' Diċembru fl-eta' ta' __

Eng. Andrew Ghigo li miet fit-28 ta' Diċembru fl-eta' ta' 57 sena

 

 

 

 

 

Paġna 1