Il-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-Għaqda jiftakru f'dawn l-ex kollegi li marru jiltaqgħu mall-Mulej matul is-sena 2020. Il-Mulej jagħtihom il-mistrieh ta' dejjem.


Arthur Bezzina li miet fis-07 ta' Jannar fl-eta' ta' __ sena

Nicholas Giordimaina li miet fi__ ta' Jannar fl-eta' ta' 73 sena

Annunziato Vella li miet fit-13 ta' Jannar fl-eta' ta' 67 sena

Henry Mifsud li miet fl-14 ta' Frar fl-eta' ta' 86 sena

 

 

 

 

 

Paġna 1