Il-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-Għaqda jiftakru f'dawn l-ex kollegi li marru jiltaqgħu mall-Mulej matul is-snin 2021 sa ___. Il-Mulej jagħtihom il-mistrieh ta' dejjem.

Saviour Mamo li miet fl-10 ta' Jannar 2021 fl-eta' ta' 73 sena

 

 

 

Paġna 1