Il-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-Għaqda jiftakru f'dawn l-ex kollegi li marru jiltaqgħu mall-Mulej matul is-snin 2021 sa ___. Il-Mulej jagħtihom il-mistrieh ta' dejjem.

Saviour Mamo li miet fl-10 ta' Jannar 2021 fl-eta' ta' 73 sena

Anthony Doughall li miet fis-16 ta' Jannar 2021 fl-eta' ta' 80 sena

Joe Ellul li miet fil-31 ta' Jannar 2021 fl-eta' ta' 89 sena

Joe Borg (Il-Germaniż) li miet fl-10 ta' Frar 2021 fl-eta' ta' 75 sena

Peter Attard li miet fil-11 ta' Marzu 2021 fl-eta' ta' 78 sena

Angelo Curmi li miet fit-12 ta' Marzu 2021 fl-eta' ta' 83 sena

Joe Cutajar li miet fil-15 ta' Marzu 2021 fl-eta' ta' ____ sena

Joseph Vella li miet fil-21 t'April 2021 fl-eta' ta' 76 sena.

Joseph Camilleri (Iż-żużu) li miet fid-9 ta' Mejju 2021 fl-eta' ta' 77 sena.

 

 

 

 

Paġna 2